Ring oss 010-585 25 00

Kameraovervakning Mullsjö

Hällesta Buss AB kamera bevakar området Falköpingsvägen 53 i Mullsjö där uppställningsplats finns för våra fordon.

Syftet är att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget och dess anställda samt att öka säkerheten för personal och kunder. Kamerabevakning är absolut nödvändig för att uppnå syftet och utgör ett berättigat intresse för Hällesta Buss AB.

Hällesta Buss AB utövar kamerabevakning med stöd av kamerabevakningslagen med de begränsningar som följer av dataskyddsförordningen. Hällesta Buss AB har beaktat den registrerades intresse av skydd för sina personuppgifter och Hällesta Buss AB:s intresse av att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget och dess anställda samt att öka säkerheten för personal och kunder.

Vid en intresseavvägning har Hällesta Buss AB efter en helhetsbedömning kommit fram till att Hällesta Buss AB:s intresse väger tyngre än den registrerades. Det inspelade materialet kan komma att lämnas ut till polis och försäkringsbolag. Hällesta Buss AB kommer inte att överföra uppgifter till tredje land och Hällesta Buss AB kommer inte heller att använda uppgifterna för automatiserat beslutsfattande.

Vi sparar bevakningsfilmerna i upp till 30 dagar varefter de raderas automatiskt

Som registrerad har du rättigheter. Vilka dessa är framgår tydlig av information på Datainspektionens webbplats.

Om du som registrerad anser att Hällesta Buss AB bryter mot gällande regelverk, ber vi dig kontakta vårt dataskyddsombud genom att skicka e-post till, eller skicka ett brev till Dataskyddsombudet, Hällesta Buss AB, Sörskatevägen 39, 612 75 Hällestad. Du kan också klaga hos Datainspektionen.