Om Hällestá Buss

Företaget grundades 1976 och då liksom nu är företaget beläget i Hällestad utanför Finspång. Idag har vi verksamhet i Östergötland, Närke, Värmland och Jönköping. Trafikledning och verkstad bedrivs i våra egna lokaler i Hällestad.

I företaget finns olika typer av verksamhet. Men gemensamt är att allt vi gör handlar om persontransporter.

Eget reseprogram

Vi arrangerar resor till teatrar, mässor, shopping, flerdagarsresor med mera. Dessa resor finner ni mer information om under rubriken ”resor”.

Arrangemang

Vi hjälper föreningar, företag och andra grupper, med att få en resa med bra planering och vi hjälper gärna till med att paketera en komplett resa innehållande boende, mat och aktiviteter.

Transfer

Vill ni enbart ha hjälp med transporten mellan ort A och ort B går det givetvis bra. Vi har bussar för både den lilla och den stora gruppen.

Skoltrafik

Vi bedriver skolskjuts trafik I Norrköping, Finspång, Karlstad, Mullsjö och Kil.

Färdtjänst

Vi kör färdtjänst i Finspångs kommun.