Våra kategorier

Gruppresor med Hällestá Buss

Vi planerar gärna er nästa resa: företagsresor, idrottsresor, skolresor och pensionärsresor

Bussar

Km/vecka

Klimatsmarta resor/år

Miljösmart resande

Att resa tillsammans i buss är ett av de klimatsmartaste alternativet att resa. Samtliga våra turistbussar drivs av 100% förnyelsebart bränsle. Bränslet vi använder heter HVO och består av bland annat av animaliskt fett och fiskfett från kött- och fiskindustrin. HVO som bränsle ger bland annat upp till 90 % lägre utsläpp av koldioxid jämfört med diesel. För att ytterligare minska utsläppen är samtliga våra turistbussar av högsta miljöklass, euro 6. Vi optimerar storlek på fordon efter uppdrag samt utbildar chaufförerna i miljöriktigt körsätt.

Neste My - Förnybar diesel

Tryggt och säkert

Hög säkerhet på resande är en självklarhet idag. Våra chaufförer utbildas kontinuerligt i säkerhetsfrågor och trafikuppdrag planeras så att chaufförerna inte ska känna stress under sin arbetsdag. Samtliga våra bussar är utrustade med modern säkerhetsutrustning från välkända tillverkare. Allt för att ni som resenär ska känna er trygga och komma fram säkert och bekvämt. Utbildning som samtliga chaufförer genomgår kontinuerligt är exempelvis HLR, brandsäkerhet och kör- och vilotidsregler.

Scroll to top